Manfaat serta Tata Cara Bersedekah

Infak adalah istilah dalam Agama islam yang berarti pemberian alias amal seseorang kepada orang2 lain secara suka rela, seperti misalnya mengeluarkan harta dengan pedoman mencari ridho dari Allah SWT. Akan tetapi sedekah sendiri artinya teperinci, tidak seharga mengeluarkan kapital. Nabi Muhammad SAW mengeluarkan bahwa: Segala bentuk kebaikan adalah sedekah (HR Muslim).

Anjuran dalam bersedekah untuk kaum Muslimin juga keajaiban sedekah terdapat pada Alquran, adalah: Tidak terselip kebaikan di kebanyakan bisikan-bisikan mereka, terus-menerus bisikan-bisikan atas orang yang menyuruh (manusia) memberi bantuan, atau berbuat maruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Aku akan menyampaikan kepadanya pahala yang besar.

sedekah-sedekahManfaat bersedekah pun banyak. Mula-mula seperti yang sudah dijelaskan di dalam Alquran: Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan pada siang hari secara tersembunyi dan langsung, maka mereka mendapat ganjaran di sosok Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran tentang mereka serta tidak (pula) mereka bersedih hati.

Ke-2, Nabi Muhammad juga SAW bersabda: Bersegeralah bersedekah, benih bala musibah tidak sempat bisa mengikuti sedekah (HR Imam Baihaqi). Ke-3, Sedekah dapat menghapus nama buruk sebagaimana uap memadamkan api (HR Tirmidzi). Keempat, Mendapat naungan di tarikh kiamat. Rasulullah SAW menitahkan, Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia mengendapkan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya gak mengetahui segalanya yang disedekahkan oleh tangan kanannya (HR. Bukhari).

Namun bersedekah pun pun ada susunan caranya agar sedekah yang diberikan luar biasa dapat jadi amal yang baik. Bersedekah harus atas hasil yang halal, segala perkara alias uang yang kita sedekahkan kepada lingkaran yang mencita-citakan mesti berisi daripada impak yang halal. Karena, rezeki yang lulus akan menggugurkan dosa serta mendatangkan ganjaran. Sekiranya seseorang bersedekah secara harta yang haram, dia tidak akan memperolehi sebarang kecantikan kecuali hukuman kerana menyampaikan sesuatu yang haram terhadap orang beda.

Sedekah secara niat yang ikhlas. Maksudnya adalah infak dengan seikhlas hati, tidak mengungkit, mengomeli, membidas serta menyakiti hati orang-orang yang mendapatkan sedekah olehkarena itu perbuatan itu haram dan akan merosakkan niat bersedekah. Dalam Surah Al-Baqarah butir 264 bermaksud, Allah sudah membandingkan orang2 yang mengungkit dalam kebajikan sedekahnya seperti Batu licin yang terdapat tanah diatasnya, kemudian batu itu ditimpa hujan luas. Setelah tahi angin reda, kerikil itu telah licin serta tiada lagi tanah di atasnya. Demikian juga secara orang yang kafir serta riak. Itu gagal mendapat satu tanda mata pahala daripada apa yang sudah diusahakan. Dan ingatlah bahawa Allah tidak akan memberi petunjuk kepada sanak kafir.Terakhir, sedekah untuk menerangkan diri dan harta. Surah Al-Taubah butir 103 membuktikan bahawa, Ambil sedekah daripada harta mereka untuk menebas dan menerangkan mereka, & doakanlah itu. Sesungguhnya doa kau tersebut menjadi kelengangan hati tersebut. Allah Terlampau Mendengar lagi Maha Mengarifi. Ayat itu mewakili dua perkara terpenting iaitu jasad yang harus disedekahkan serta sebab untuk bersedekah. Sumbangan bertujuan membersihkan jiwa serta harta yang dimiliki.

Sedekah meski sekadar meluluskan, amalan itu mempunyai banyak manfaat yang perlu kita ketahui. Moral sedekah tidak hanya dirasakan oleh penerima atau pihak yang member beri infak, namun kepentingan sedekah ini juga mampu kita rasakannya. Amalan bantuan sangat digalakkan dalam Agama islam, karena member mampu menurunkan kesenangan serta kebahagiaan kepada pihak yang memerlukan. Meski lagi kepada golongan yang betul-betul mencita-citakan bantuan.