Peran & Tata Cara Bersedekah

Sumbangan adalah istilah dalam Agama islam yang berarti pemberian atau amal seseorang kepada orang lain berdasar pada suka ikhlas, seperti senyampang mengeluarkan harta dengan niat mencari ridho dari Sang pencipta SWT. Akan tetapi sedekah swasembada artinya luas, tidak cuma mengeluarkan harta. Nabi Muhammad SAW menyiarkan sedekah bahwa: Segala bentuk kebaikan adalah sedekah (HR Muslim).

Anjuran untuk bersedekah untuk kaum Muslimin juga terdapat dalam Alquran, yakni: Tidak terdapat kebaikan dalam kebanyakan bisikan-bisikan mereka, hanya bisikan-bisikan daripada orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau mengamalkan maruf atau mengadakan perdamaian di antara oknum. Dan barangsiapa yang mengerjakan demikian soalnya mencari keridhaan Allah, jadi kelak Aku akan melepaskan kepadanya ganjaran yang gede.

sedekah-sedekahManfaat bersedekah juga banyak. Mula-mula seperti yang sudah dijelaskan di dalam Kitab alquran: Orang-orang yang menafkahkan hartanya di silam dan dalam siang tarikh secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat ganjaran di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran lawan mereka & tidak (pula) mereka masygul.Ke-2, Nabi Muhammad juga SAW bersabda: Bersegeralah bersedekah, pokok bala bencana tidak sudah bisa mendahului sedekah (HR Imam Baihaqi). Ke-3, Sedekah dapat menghapus kelicikan sebagaimana air memadamkan obor (HR Tirmidzi). Keempat, Mendapat naungan di perian kiamat. Rasulullah SAW bersabda, Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia memeram amalnya ini sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui segala sesuatu yang disedekahkan oleh tangan kanannya (HR. Bukhari).

Namun beramal pun pun ada tata caranya supaya sedekah yang diberikan benar-benar dapat sebagai amal yang baik. Beramal harus atas hasil yang halal, semua perkara / uang yang kita sedekahkan kepada golongan yang merindukan mesti terdiri daripada dampak yang lulus. Karena, pemberian yang lulus akan menggugurkan dosa & mendatangkan pahala. Sekiranya seseorang bersedekah dengan harta yang haram, dia tidak akan memperolehi sebarang reputasi kecuali hukuman kerana menyampaikan sesuatu yang haram lawan orang lain.

Sedekah beserta niat yang ikhlas. Maksudnya adalah infak dengan seikhlas hati, meski mengungkit, mencomel, membidas dan menyakiti hati orang2 yang menerima sedekah olehkarena itu perbuatan itu haram dan akan merosakkan niat bersedekah. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 264 bermaksud, Allah sudah membandingkan orang-orang yang menolong dalam kebiasaan sedekahnya seperti Batu reka yang ditemui tanah diatasnya, kemudian kerakal itu ditimpa hujan meruah. Setelah hujan reda, kerikil itu sudah biasa licin serta tiada lagi tanah pada atasnya. Demikian juga beserta orang yang kafir serta riak. Mereka gagal merekam satu ketentuan pahala dari apa yang telah diusahakan. & ingatlah bahawa Allah tak akan memberi petunjuk kepada kaum kafir.

Terakhir, sumbangan untuk menerangkan diri & harta. Surah Al-Taubah ayat 103 membuktikan bahawa, Ambil sedekah dari harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka, serta doakanlah mereka. Sesungguhnya rayuan kau ini menjadi keamanan hati mereka. Allah Sungguh Mendengar sedang Maha Mengerti. Ayat tersebut mewakili dua perkara yang utama iaitu kira-kira yang pantas disedekahkan serta sebab untuk bersedekah. Sumbangan bertujuan melenyapkan jiwa & harta yang dimiliki.

Sedekah bukan sekadar memberi, amalan tersebut mempunyai tidak sedikit manfaat yang perlu member ketahui. Manfaat sedekah meski hanya dirasakan oleh penerima atau pihak yang member beri sedekah, namun manfaat sedekah ini juga mampu kita rasakannya. Amalan sedekah sangat digalakkan dalam Islam, karena member mampu memberikan kesenangan & kebahagiaan lawan pihak yang memerlukan. Meski lagi lawan golongan yang betul-betul menitikberatkan bantuan.